Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Foto Focus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Foto Focus, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Foto Focus verstrekt. Foto Focus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

Waarom Foto Focus gegevens nodig heeft

Foto Focus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Foto Focus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Foto Focus gegevens bewaart

 

Foto Focus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Foto Focus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruiksrecht

Tenzij anders met u overeengekomen, behoudt Foto Focus zich het recht voor de in uw opdracht gemaakte foto’s op de website fotofocus.nl te tonen. Deze foto’s zullen verder echter alleen worden gebruikt voor het doel zoals met u overeengekomen.

 

In kaart brengen  websitebezoek

Op de website van Foto Focus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Foto Focus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Foto Focus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Foto Focus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Foto Focus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Foto Focus heeft hier geen invloed op.

 

Foto Focus heeft Google geen toestemming gegeven om via Foto Focus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fotofocus.nl. Foto Focus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Foto Focus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Foto Focus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Foto Focus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Foto Focus op via info@fotofocus.nl. fotofocus.nl is een website van Foto Focus. Foto Focus is als volgt te bereiken:

 

Postadres:

Postbus 218, 6500 AE Nijmegen

 

Vestigingsadres:

Graafseweg 274 | 6532 ZV Nijmegen

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

KvK 10039784

 

Telefoon:

+31 (0)6 52 31 58 20

 

E-mailadres:

info@fotofocus.nl

 

 

 

• Postbus 218 • 6500 AE Nijmegen •

LinkedIn
Facebook
Instagram